Byggeprosessen - nytt bygg

Å bygge ny bolig kan oppfattes som omfattende og komplisert. Her har vi satt opp en ryddig oversikt som beskriver en normal byggeprosess. Det er viktig for oss at våre kunder har en positiv opplevelse gjennom hele byggeprosessen fra planlegging til innflytting. 

Boligbygging fra a-å!


Opprett kontakt

Det er viktig å tidlig finne en samarbeidspartner med som kan gi deg trygghet, valgfrihet og som er godt kjent med hele byggeprosessen. Tomtebefaring

Allerede under den første samtalen avtales ofte en uforpliktende tomtebefaring. Her foretar vi en gjennomgang av tomtens kvaliteter og utfordringer, samt lager oss en oversikt over ønsker og behov for deres nye hjem.


Tegning / Prosjektering

Da er vi klare for å sammen utarbeide tegninger som skal bli din drømmebolig. Det kan være med utgangspunkt i et av våre katalog hus eller tegnet fra bunnen av. 


Kontraktsmøte

Under kontraktsmøte har vi en detaljert gjennomgang av tegningsgrunnlag og leveransen med fast pris. Her blir hele leveransen, med blant annet garantistillese og inflyttingsdato formalisert.


Søknadsprosess

Byggesøknad med evt. delesøknad er en omstendelig prosess som vi tar oss av. Vi koordinerer all dokumentasjon fra alle involverte og er kommunens kontaktperson i byggesaken fra start til slutt.


Oppstartsmøte

Byggesaken er godkjent og igangsettelse tillatelse er gitt fra kommune. Under oppstartsmøte har vi en gjennomgang av leveransen og byggeperioden. Her går vi igjennom fremdriftsplan og evt. egeninnsats blir gjennomgått. 


Spaden i jorda, bygging igangsatt!

Milepæler

Fremdriftsplanen er delt opp i faste milepæler. Vi foretar grundig teknisk kontroll ved bruk av våre sjekklister under hele byggeprosessen. Egeninnsats

Det vil være anledning for å utføre egeninnsats dersom man ønsker og har kvalifikasjoner til dette. Ferdigbefaring

Vi gjennomfører en grundig kontroll og gjennomgår hele leveransen. Produkter og utførelse blir kontrollert og funksjonstestet. Videre søker vi om ferdig attest til kommunen.


Gratulerer!

Endelig er dagen her og boligen er klar for overtakelse. Sammen har vi en gjennomgang av boligen. Bruksanvisning for boligen med dokumentasjon på produktene som er benyttet i boligen blir overlevert.

Ettårsbefaring

Ett år har gått siden innflyttingen og vi inviterer oss selv til ettårsbefaring. Her gjennomgås boligen og vi kontrollerer om det har oppstått feil eller mangler etter overtakelsen.