Arkitekt og byggesøknad

Arbeid med nødvendig tegning, prosjektering og klargjøring av byggesøknad kan være omstendig og tidkrevende - Vi sørger for en smidig, rimelig og oversiktlig prosess hvor det legges vekt på dine ønsker og tomtens preferanser samtidig som det tas hensyn til lokale og nasjonale føringer.

Ditt hus dine premisser - sammen finner vi de gode løsningene!